Vaša loď priamo u vás doma 

Jednoducho svoj vlastný prístav.  

Kotva pre e-lode & jachty na čln. Voliteľné elektrické pripojenie. Voliteľné pripojenie vody.

Tu je váš najlepší. Priamo z vašej obývačky. Priamo na jazere.