Teraz som pripravený, aby ma preniesli k jazeru.

Impresum 


Informácie & predaj & kancelária

Telefón: +43 664 4587015

 

Za obsah zodpovedá

Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH
Stubenbastei 12 /13
1010 Wien, Rakúsko
Telefón: +43 1 236 4176
Fax: +43 1 236 4176 - 49

www.amhafen.at
office@amhafen.at

Konateľ: Dipl.-Ing. Wolfgang Gollner


Číslo zápisu v obchodnom registri FN 297438i 
Registrový súd: HG Wien
IČ DPH ATU63655128

Právne upozornenia 

Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH sa teší na vašu návštevu a na váš záujem o našu firmu. S návštevou alebo použitím webovej stránky súhlasíte s našimi podmienkami používania.

Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH sa snaží poskytovať na webovej stránke správne a úplné informácie. Nepreberá však žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a za obsah internetových stránok, na ktoré naše webové stránky odkazujú priamo alebo nepriamo. Jedine písomná developerská zmluva, a v nej obsiahnuté plány a popis výstavby a vybavenia tvorí právny základ pre kúpnu zmluvu.

Tento prospekt, webová stránka a informačný materiál, ktorá je k dispozícii, sú publikované informácie slúžiace marketingovým účelom. Na obrázkoch uvedené pôdorysy, vybavenie nábytkom, bytové zariadenie a popisy predstavujú iba možnosti vybavenia a nie sú obsiahnuté v ponuke domov pri jazere. Varianty zariadenia a vybavenia, ktoré sú zobrazené pri izbách a apartmánoch, zobrazujú iba štýl a nepredstavujú záväzné zmluvné podklady. Kúpna zmluva ako aj v nej sa nachádzajúce plány a popis výstavby sú záväzné.

Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH zostavila informačný materiál podľa svojho najlepšieho vedomia. Avšak nezodpovedá za presnosť, úplnosť a správnosť týchto údajov. V ňom obsiahnuté Informácie, fotografie, obrázky, texty a čísla nie sú založené na povinnostiach spoločnosti Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH si vyhradzuje právo na zmeny akejkoľvek povahy.

Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ktoré vyplývajú z alebo v súvislosti s informáciami uvedenými na webovej stránke. Spoločnosť Neusiedl am See Projektentwicklung GmbH si vyhradzuje právo meniť či dopĺňať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Spoločnosť však poskytuje návštevníkovi právo text uvedený na webovej stránke ukladať a reprodukovať ako celok alebo po častiach. Z dôvodu ochrany autorských práv, nie je z webovej stránky dovolené ukladanie a reprodukcia obrázkových alebo grafických podkladov.

Táto webová stránka používa™ Analytics Google, webovú analytickú službu spoločnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vami používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerované cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto informácie prípadne poskytovať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude za žiadnych okolností spájať vašu IP adresu s inými dátami Googlu. Môžete odmietnuť inštaláciu cookies príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním o vás získaných údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely. Deaktivácia add-on pre prehliadače od Google Analytics poskytuje návštevníkovi webovej stránky väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje sú zhromažďované o navštívených stránkach od Google Analytics. V prípade, že si neželáte ukladanie svojich údajov, nainštalujte si prosím na unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  pripravený deaktivačný nástroj od Google.