Národný park Neusiedler See. 

300 km2 chráneného územia

Exkurzie. Pozorovanie vtákov. Foto-Safaris. Nefalšovaný prírodný zážitok. Jedinečná krajina. Chránená.
Alpínske, panónske, aziatické, stredomorské a severské vplyvy prispievajú k rozmanitosti druhov. Biotop vzácnych druhov. Zažiť sťahovavých vtákov počas celého roka.  

Aktivity národného parku

  • Exkurzie na kanoe
  • Pannonian Bird Experience
  • Karta zliav Neusiedlersee
  • Okružné plavby na člnoch


www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Významná lokalita liahnutia, odpočinku a prezimovania pre viac ako 350 druhov vtáctva. Počnúc obrovskými hrdými orlami až po malé budníčky drobné. V celej Európe známa a obľúbená ornitologická lokalita.