Náš model domupri pravený na návštevu

Marec 2019:

Aj model domu je pripravený na kontrolu, prihláste sa!

Pohľad do modelového domu

.

Zobrazenia zvnútra budovy:

.

.

.